• Propaganda

    Sve za vašu uspješnu promidžbu

    Organizacija propagande i kreiranje javnog mnijenja putem tiska, radija i televizije...

Za vašu uspješnu promidžbu možemo vam ponuditi sljedeće usluge:

•  Priprema i organizacija nastupa na sajmovima u zemlji i inozemstvu 

•  Organizacija propagandnih akcija za nove proizvode 

•  Organizacija propagande na sportskim manifestacijama, utakmicama te kulturnim i zabavnim manifestacijama. 

•  Dugoročno kreiranje javnog mnijenja putem tiska, radija i televizije. 

•  Priprema i izrada TV spotova, propagandnih reportaža i filmova 

•  Izrada foto, video i filmske dokumentacije.